Actiepunt vanwege de overstap naar PE online!

Presentie kennisactiviteiten 2020 uiterlijk 31 januari 2021 invoeren!

Het is belangrijk de presentie van kennisactiviteiten die in 2020 plaatsvonden uiterlijk 31 januari 2021 in te voeren in het oude KRP via onderstaande button. De eerder gevolgde opleidingen inclusief data en kennisaanbieder van KRP-geregistreerden worden dan ook zichtbaar gemaakt in PE online. De migratie hiervan vindt plaats op 1 februari 2021. Vragen of opmerkingen die voortkomen uit het te laat invoeren van deze presentie, komen voor rekening van de kennisaanbieders.

Oude KRP t.b.v. invoeren kennisactiviteiten 2020

Inloggen/aanmelden kennisaanbieders  

Aanmelden intervisiegroepen t.b.v accreditatie

Aanvragen via PE Online

Nieuwe accreditatie aanvragen 2021-2023

Voor het aanvragen van accreditatie maakt ProCERT gebruik van PE online. Je kunt een account bij PE online aanmaken of je al bestaande account gebruiken.

Meer weten over je PE online account

Kennisactiviteit laten accrediteren

Accreditatie aanvragen

Wil je accreditatie aanvragen voor je kennisactiviteit en weten hoe dit werkt en wat het kost?

Accreditatie aanvraagprocedure en kosten

Accreditatie reglement 2021-2023

Vanaf 1 januari 2021 start een nieuwe accreditatieperiode met een nieuw accreditatiereglement. Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet het aanbod een bijdrage leveren aan kwaliteitsontwikkeling. De gestelde eisen voor 2021-2023 vind je terug in het accreditatiereglement 2021-2023. 

Accreditatiereglement 2021-2023