Restricties Arkada-methode bij accreditatieaanvraag

In 2019 deed een ProVoet team van inhoudsdeskundigen uitgebreid onderzoek naar een noviteit in de branche: de Arkada Cube welke in de branche bekend staat als de Arkada-methode en voorheen Podoexpert werd genoemd. Eerder nog was het bestuur van ProVoet terughoudend, maar na een herbeoordeling begin 2020 kan de Arkada-methode toch geaccrediteerd worden.

De Stichting Arkada heeft met ProVoet aanvullende kwaliteitsafspraken gemaakt, tevens voor de bijbehorende bij- en nascholingen. Aan de kwaliteitsafspraken geeft ProCert uitvoering bij de beoordeling van bij- en nascholing. Dat betekent dat bij- en nascholing voor de Arkada-methode getoetst worden op de volgende voorwaarden:

  • de kennisaanbieder is aangesloten bij Stichting Arkada Nederland;
  • de kennisaanbieder houdt zich op de hoogte van vakinhoudelijke ontwikkelingen over de Arkada-methode via deze stichting;
  • uit het lesmateriaal moet blijken dat ingegroeide nagels alleen te behandelen zijn door medisch pedicures met het certificaat Arkada 2 én na toestemming van de huisarts.

Alle aangeboden kennisactiviteiten die aangeboden worden door kennisaanbieders bij ProCert worden getoetst op bovenstaande punten.

Arkada