KwaliteitsRegister voor Pedicures

ProCERT is hét kwaliteitskeurmerk in de pedicurebranche

We hebben een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen en professionaliteit zichtbaar te maken. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

Zoek een pedicure in het KRP

Vergoedingenoverzicht

Een geregistreerde pedicure:

  • beschikt over een geldig diploma en/of certificaat;
  • houdt kennis en kunde op peil door het volgen van relevante bij- en nascholing;
  • behandelt diabetische, reumatische en overige risicovoeten volgens door de officiële richtlijnen van de branche;
  • werkt professioneel, hygiënisch, veilig en gezond volgens de codes, protocollen en richtlijnen van de branche;
  • reflecteert op eigen handelen;
  • ontwikkelt haar vaardigheden als ondernemer in eigen praktijk of als professional in loondienst.

Inzicht in kwaliteit

De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol, een richtlijn.

Krijg inzicht in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure

In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Zo kunnen consumenten en ketenpartners inzicht krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Pedicures die in het KRP zijn opgenomen voldoen aan transparante kwaliteitseisen. Iedere drie jaar moeten ingeschreven pedicures aantonen voldoende bij -en nascholingsactiviteiten te hebben gevolgd voor de domeinen voetzorg, omgevingsbewust handelen, reflectie en ondernemerschap