KwaliteitsRegister voor de Pedicure

Het KwaliteitsRegister staat voor kwaliteit verbeteren en borgen

Eerste keer inloggen?

Ben je al KRP-geregistreerd maar log je voor de allereerste keer in op deze nieuwe omgeving? gebruik dan eenmalig onderstaande button om je accountnaam op te vragen. Deze accountnaam is in het vervolg je wachtwoord voor je persoonlijke pagina.

Accountnaam opvragen voor KRP geregistreerden

Hoe kun je je laten registreren

Informatie over registratie in het KRP

Ben je pedicure en wil je je laten registreren in het KwaliteitsRegister? Lees dan de informatie over de aanmeldprocedure en kosten.

Informatie over registratie en kosten

Categorieën bij- en nascholing

Domeinen

Binnen de missie en visie van ProCERT staat het stimuleren en borgen van kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van de kwaliteit binnen de pedicurebranche centraal.

ProCERT heeft het kwaliteitsregister zo ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep pedicure en de beroepsuitoefening transparant en inzichtelijk zijn. Eén van de voorwaarden hierbij is dat het kwaliteitsregister aansluit bij de gangbare kwaliteitsnormen in de branche. Binnen het kwaliteitsregister wordt per 1 januari 2024 onderscheid gemaakt tussen vier kwaliteitsdomeinen, te weten:

 • Voetzorg
  Het domein Voetzorg is opgedeeld in twee subdomeinen:
  Algemene Voetzorg
  Het volgen van bij- en nascholing van door ProVoet erkende opleiders op het gebied van de volgende kerntaken uit het BCP Pedicure (2019) en BCP Medisch Pedicure (2019): 
  - Kerntaak 1 “Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden uit”; 
  - Kerntaak 2 “Voert pedicurebehandelingen uit”.
  Specialistische voetzorg
  Het volgen van bij- en nascholing van door ProVoet erkende opleiders op het gebied van de volgende kerntaken uit het BCP Medisch Pedicure (2019): 
  - Kerntaak 3 “Onderzoekt en behandelt de (potentiële) risicovoet”;
  - Kerntaak 4 “Past specialistische behandelingen toe”.
 • Omgevingsbewust handelen
  Activiteiten die bijdragen aan de relatie met en verbetering van de omgeving van de pedicure, zoals veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne, dit zowel op individueel, praktijk-, keten- en brancheniveau.
 • Reflectie
  Activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individuele en collectieve groei en ontplooiing van de pedicure en/of de branche.
 • Ondernemerschap
  Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van de professionele bedrijfsvoering.
Hoe kan ik aan mijn accreditatieplicht voldoen

Geaccrediteerde scholing volgen?

De scholingsagenda geeft per domein een overzicht van de activiteiten die geaccrediteerd zijn en vermeldt bij welke aanbieder je de scholing kunt volgen. 

Geaccrediteerde bij- en nascholing

Aanmelden intervisiegroepen t.b.v accreditatie