KwaliteitsRegister voor de Pedicure

Het KwaliteitsRegister staat voor kwaliteit verbeteren en borgen

Eerste keer inloggen?

Ben je al KRP-geregistreerd maar log je voor de allereerste keer in op deze nieuwe omgeving? gebruik dan eenmalig onderstaande button om je accountnaam op te vragen. Deze accountnaam is in het vervolg je wachtwoord voor je persoonlijke pagina.

Accountnaam opvragen voor KRP geregistreerden

Hoe kun je je laten registreren

Informatie over registratie in het KRP

Ben je pedicure en wil je je laten registreren in het KwaliteitsRegister? Lees dan de informatie over de aanmeldprocedure en kosten.

Informatie over registratie en kosten

E-learning Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure

Verplichte activiteit voor KRP-geregistreerden

In de periode 2021-2023 is het volgen van de E-learning Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure een verplichte activiteit. Leden van ProVoet schaffen deze e-learning aan via de webshop van ProVoet. Niet-leden van ProVoet kunnen een e-mail sturen naar info@provoet.nl met vermelding van naam, adresgegevens en KRP-nummer. 

Categorieën bij- en nascholing

Domeinen

Binnen de missie en visie van ProCERT staat het stimuleren en borgen van kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van de kwaliteit binnen de pedicurebranche centraal.

ProCERT heeft het kwaliteitsregister zo ontwikkeld dat de kwaliteit van het beroep pedicure en de beroepsuitoefening transparant en inzichtelijk zijn. Eén van de voorwaarden hierbij is dat het kwaliteitsregister aansluit bij de gangbare kwaliteitsnormen in de branche. Binnen het kwaliteitsregister wordt per 1 januari 2021 onderscheid gemaakt tussen vier kwaliteitsdomeinen, te weten:

 • Voetzorg
   Activiteiten die een bijdrage leveren aan vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en het onderhouden en verdiepen van de competenties 1 t/m 8 uit het beroepscompetentieprofiel BCP Medisch Pedicure (2019); en/of die op aantoonbare wijze ondersteunend zijn aan de zorg en verzorging van de voeten van de cliënt.
 • Omgevingsbewust handelen
  Activiteiten die bijdragen aan de relatie met en verbetering van de omgeving van de pedicure, zoals veiligheid, gezondheid, milieu en hygiëne, dit zowel op individueel, praktijk-, keten- en brancheniveau.
 • Reflectie
  Activiteiten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de individuele en collectieve groei en ontplooiing van de pedicure en/of de branche.
 • Ondernemerschap
  Activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en/of het ontwikkelen van de professionele bedrijfsvoering.
Hoe kan ik aan mijn accreditatieplicht voldoen

Geaccrediteerde scholing volgen?

De scholingsagenda geeft per domein een overzicht van de activiteiten die geaccrediteerd zijn en vermeldt bij welke aanbieder je de scholing kunt volgen. 

Geaccrediteerde bij- en nascholing

Aanmelden intervisiegroepen t.b.v accreditatie