Aanvraagprocedure

Procedure voor kennisactiviteiten vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt gewerkt met PE Online. Voor het aanvragen van accreditatie voor kennisactiviteiten die in 2021 en later plaatsvinden geldt een vastgestelde procedure. Deze procedure draagt bij aan een transparante en snelle afhandeling van de aanvraag en beoordeling.

procedure
 1. Log in bij PE-Online
 2. Vul het aanvraagformulier in Na het invullen van het aanvraagformulier kunt u meteen de betaling regelen waarna de beoordeling van uw accreditatieaanvraag wordt gestart. 
 3. Controle dossier

  Als u het aanvraagformulier volledig heeft doorlopen, dan volgt een eerste beoordeling van het dossier. Daarbij wordt gekeken of alle benodigde informatie aanwezig en duidelijk is. Indien er zaken ontbreken ontvangt u hierover van ons bericht met het verzoek deze alsnog aan te vullen. Als het dossier compleet is wordt het ter beoordeling voorgelegd aan de commissie inhoudsdeskundigen.

 4. Beoordeling commissie inhoudsdeskundigen
  De commissie van inhoudsdeskundigen beoordeelt het programma inhoudelijk. De commissie beoordeelt het dossier op relevantie, of de werkvormen hierop aansluiten. Vervolgens vindt weging plaats, waarna er accreditatiepunten worden toegekend. Daarnaast wordt het programma ingedeeld in een domein. 

 5. Validering beoordeling
  De beoordeling door de commissie van inhoudsdeskundigen wordt gevalideerd door ProCert. Daarbij wordt gekeken of het proces goed is doorlopen en de beoordeling in lijn is met het beleid van ProCert. 

 6. Terugkoppeling uitkomst beoordeling
  Na succesvolle beoordeling ontvangt u een terugkoppeling van de uitkomst van de beoordeling. Bij accreditatie van het programma wordt dit direct toegevoegd aan het cursusaanbod van het KRP. 
   

Accreditatie aanvragen voor kennisaanbieders via PE-Online

Accreditatie aanvragen voor intervisiegroepen via PE-Online

Kosten beoordeling accreditatie aanvragen

per 1 januari 2021 (bedragen zijn excl. 21% BTW):

intervisie/intercollegiaal overleg voor en door pedicures   3 jaar accreditatie  € 100 excl. BTW

eenmalige activiteit minder dan 4 dagdelen  
eenmalige activiteit meer dan 4 dagdelen

3 maanden accreditatie  

€ 150 excl. BTW
€ 200 excl. BTW

e-learning (is niet webinar)     3 jaar accreditatie     € 200 excl. BTW
periodieke activiteit     3 jaar accreditatie    € 300 excl. BTW 


Reglement College van Beroep en Bezwaar

Als een accreditatieaanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen kan de aanvrager bezwaar aantekenen. Op een bezwaarprocedure zijn de voorwaarden uit het ‘Reglement College van Beroep en Bezwaar’ van toepassing.

Reglement College van Beroep en Bezwaar 

commissie

Commissie inhoudsdeskundigen

Voor de beoordeling van aanvraagdossiers werkt ProCERT met een commissie van inhoudsdeskundigen. De commissie bestaat uit vier onafhankelijke inhoudsdeskundigen met ruime ervaring binnen het opleidingsveld en kennis van de branche. De commissie komt periodiek bijeen om de uitvoering te evalueren en kaders en criteria verder aan te scherpen. De commissie opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur van ProCERT. Het bestuur van ProCERT evalueert periodiek het functioneren van de commissie.