Hét KwaliteitsRegister

We hebben een KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars verlangen van zorgverleners dat ze hun kennis op peil houden. Iedere beroepsgroep binnen de zorg kent hiervoor zijn eigen systeem.

krp

Beleidsdocument 2020-2025

Stichting ProCERT stelt telkens voor een periode van 5 jaar haar beleid vast. Het beleid is samengevat in een beleidsdocument. In dit document worden de grote lijnen van het beleid voor de periode 2020-2025 uiteengezet, rekening houdend met belangrijke ontwikkelingen in de markt.

KRP voor iedereen
Zoals aangegeven in het beleidsplan 2020-2025 is vanuit het ledenonderzoek de wens naar voren gekomen om ook de kwaliteiten van de pedicures van niveau 3 zichtbaar te maken. Gedurende de komende beleidsperiode zal er dan ook gewerkt worden aan de mogelijkheid om ook de pedicures toegang te bieden tot het KRP.

Beleidsplan 2020-2025