26 mei 2021

Vektis schoont AGB-register op

agb

Vektis is momenteel bezig haar AGB-register op te schonen. Dat komt voort uit de strengere controle die zorgverzekeraars doen op de aangeleverde facturen. Deze opschoningsactie van Vektis gebeurt in overleg met de verschillende brancheverenigingen, waaronder ProVoet. 

Voor ProVoet geldt dat alleen een actuele inschrijving in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) tot een erkenning in het AGB-register kan leiden. Wij raden je dringend aan om je eigen inschrijving in het AGB-register te controleren en daar waar nodig te actualiseren/wijzigen.

Voor een AGB-code in het AGB-register kom je alleen in aanmerking als je een actuele inschrijving hebt in één van de volgende kwaliteitsregisters voor de voetverzorgingsbranche

 • het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) van ProCERT
 • het Kwaliteitsregister Medische Voetzorgverlener (KMV) van NMMV 
 • het Register Paramedische Voetzorg (RPV) van Stipezo

Concreet betekent dit voor ProVoet-pedicures met een inschrijving in het KRP van ProCERT dat je alleen in het AGB-register kunt staan met één of meer van de volgende erkenningen:

 • KRP Medisch Pedicure
 • KRP Specialisatie Diabetische Voet
 • KRP Specialisatie Reumatische Voet

Alle andere erkenningen worden door Vektis momenteel opgeschoond en krijgen een einddatum, omdat deze verouderd zijn en/of deze erkenningen niet gekoppeld zijn aan een geldige registratie bij een kwaliteitsregister. Dat betekent onder meer dat Vektis aan de hand van de volgende erkenningen opschoont:

 • ProVoet
 • KRP Pedicure
 • LOPZ-registraties
 • KOC Nederland
 • CVAE
 • alle bewijzen van inschrijvingen/diploma’s, zoals TCI, Exuive of andere opleidingsinstellingen

Het lidmaatschap van ProVoet of een pedicurediploma kunnen op zichzelf niet leiden tot een geldige erkenning en daarmee AGB-registratie. Om toch een AGB-code te ontvangen en/of een actuele AGB-erkenning te behouden zal er altijd een actuele registratie in een kwaliteitsregister, bijvoorbeeld het KRP van ProCERT, moeten zijn. Samen met Vektis werkt ProCERT aan een automatische koppeling tussen de beide registers.

Erkenning inactief

Het feit dat Vektis in het AGB-register uw erkenning ProVoet op inactief heeft gezet wil niet zeggen dat uw lidmaatschap van ProVoet is stopgezet. 
De erkenning ProVoet is op inactief gezet omdat deze niet nodig is voor vergoeding van uw facturen.
 

Oproep

Wij roepen je nog een keer dringend op om je eigen registratie te controleren en op orde te brengen bij Vektis. Je kunt de registratie controleren via de volgende website https://www.vektis.nl/agb-register. Via de knop ‘AGB wijzigen’ kun je je registratie op orde brengen. ProVoet kan geen AGB-codes voor je wijzigen. Voor vragen omtrent het wijzigen van je AGB-code verwijzen wij graag door naar Vektis.

Meer weten?

Heeft u nog een vraag naar aanleiding van dit bericht?
Laat het ons weten.

Neem contact op

Terug naar overzicht